Tigersågblad Hårdmetallbelagda

Tigersågblad Hårdmetallbelagda

Hårdmetallbelagda blad för sågning i slitande material som gjutjärn, tegel, leca, plexiglas och liknande.

1051-2050GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 1,1 Hårdmetallkross

Symbol Tiles 
Gjutjärn, kakel, keramik.

1051-3050GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 19 x 1,1 Hårdmetallkross Symbol Tiles 
Gjutjärn, kakel, keramik.

1052-1586GM

1052-1586
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 152 x 25 x 1,25 6-8 Symbol Metal  Symbol Wood
Trä och metall.

1052-2386GM

1052-2386
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 228 x 25 x 1,25 6-8 Symbol Metal  Symbol Wood
Trä och metall.

1052-3086GM

1052-3086
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 305 x 25 x 1,25 6-8 Symbol Metal  Symbol Wood
Trä och metall.

1053-1502GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 150 x 20 x 1,2 2 12,7 Symbol Bricks 
Tegel, oarmerad lättbetong, leca.

1053-2302GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 235 x 20 x 1,2 2 12,7 Symbol Bricks 
Tegel, oarmerad lättbetong, leca.

1053-3002GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 300 x 20 x 1,2 2 12,7 Symbol Bricks 
Tegel, oarmerad lättbetong, leca.

1053-4002GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 400 x 20 x 1,2 2 12,7 Symbol Bricks 
Tegel, oarmerad lättbetong, leca.

1054-4502GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 450 x 50 x 1,4 2 12,7 Symbol Bricks 
Tegel, oarmerad lättbetong, leca.

1055-1218GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 116 x 17 x 1 18
Rostfritt stål.

1055-1508GM

1055-1508
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 150 x 25 x 1,25 8

Symbol Metal 
Metall inkl. höglegerat stål och gjutjärn

1055-1518GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 151 x 19 x 1 18 Symbol Metal 
Rostfritt stål.

1055-2308GM

1055-2308
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 230 x 25 x 1,25 8 Symbol Metal 
Metall inkl. höglegerat stål och gjutjärn

1055-3008GM

1055-2308
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 300 x 25 x 1,25 8 Symbol Metal 
Metall inkl. höglegerat stål och gjutjärn

1057-1508GM

1057-1508
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 150 x 20 x 1,35 8 Symbol Metal 
Fordonsräddning. Höglegerat och ultrahöglegerat stål

1057-2308GM

1057-2308
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 230 x 20 x 1,35 8 Symbol Metal 
Fordonsräddning. Höglegerat och ultrahöglegerat stål

1058-2050GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
2-pack 200 x 19 x 1,1 Diamant Symbol Tiles 
Gjutjärn, kakel, keramik.