Tigersågblad Bi-metall

Tigersågblad Bi-metall

Bi-metallblad tillverkas av segt fjäderstål i ryggen och koboltlegerat snabbstål i tanddelen vilket
ger ett brottsäkert och slitstarkt blad. Lämpliga till användnings-områden där man ställer höga krav
på flexibilitet och hållbarhet, t ex trä med spik, metall, rör och tuffa rivningsjobb.

1010-1024GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
100 x 19 x 0,9 24 1,1 Symbol Metal Symbol Figure Sawing
Tunnväggiga rör och plåt med tjocklek 2–4 mm.

1010-1514GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 0,9 14 1,8 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 4–8 mm. Även lämpligt för rostfritt. Trä med spik.

1010-1518GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 0,9 18 1,4 Symbol Metal 
Metall; rör och solida material
med godstjocklek 3–6 mm.

1010-1524GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 0,9 24 1,1 Symbol Metal Symbol Figure Sawing
Tunnväggiga rör och plåt med tjocklek 2–4 mm.

1010-1590GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 0,9 10/14 1,8/2,5 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 5–10 mm. Trä med spik.

1010-2010GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 0,9 10 2,5 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek över 6 mm. Trä med spik.

1010-2014GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 0,9 14 1,8 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 4–8 mm. Även lämpligt för rostfritt. Trä med spik.

1010-2018GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 0,9 18 1,4 Symbol Metal
Metall; rör och solida material
med godstjocklek 3–6 mm.

1010-2024GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 0,9 24 1,1 Symbol Metal Symbol Figure Sawing
Tunnväggiga rör och plåt med tjocklek 2–4 mm.

1010-2090GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 0,9 10/14 1,8/2,5

Symbol Metal Symbol Wood

Metall; rör och solida material med godstjocklek 5–10 mm. Trä med spik.

1010-2514GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
250 x 19 x 0,9 14 1,8 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 4–8 mm. Även lämpligt för rostfritt. Trä med spik.

1010-2518GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
250 x 19 x 0,9 18 1,4 Symbol Metal 
Metall; rör och solida material
med godstjocklek 3–6 mm.

1010-3014GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 19 x 0,9 14 1,8 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 4–8 mm. Även lämpligt för rostfritt. Trä med spik.

1010-3018GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 19 x 0,9 18 1,4 Symbol Metal
Metall; rör och solida material
med godstjocklek 3–6 mm.

1011-1586GM

1011-1586
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 0,9 8-14 Progressiv 1,8-4,3

Symbol Metal 

Metall.

1011-2086GM

1011-2086
Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 1,3 6-12 Progressiv 2,1-4,3

Symbol Metal Symbol Wood Nail

Trä och metall.

1011-2377GM

1011-2377

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
230 x 25 x 1,1 14/18 2,5/1,4

Symbol Metal 

Heavy Metal. Kraftiga rör och profiler. Vinkelräta och fina snitt max Ø 175 mm.

1013-1585GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 1,3 5/8 3,2/5,1 Symbol Wood Symbol Plastic
Trä och plast, snabba snitt.

1013-1590GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 1,3 10/14 1,8/2,5 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 5–10 mm. Trä med spik. Gjutjärnsrör.

1013-2085GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 1,3 5/8 3,2/5,1 Symbol Wood Symbol Plastic
Trä och plast, snabba snitt.

1013-2090GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 1,3 10/14 1,8/2,5 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 5–10 mm. Trä med spik. Gjutjärnsrör.

1013-2585GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
250 x 19 x 1,3 5/8 3,2/5,1 Symbol Wood Symbol Plastic
Trä och plast, snabba snitt.

1013-3085GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 19 x 1,3 5/8 3,2/5,1 Symbol Wood Symbol Plastic
Trä och plast, snabba snitt.

1013-3090GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 19 x 1,3 10/14 1,8/2,5 Symbol Metal Symbol Wood
Metall; rör och solida material med godstjocklek 5–10 mm. Trä med spik. Gjutjärnsrör.

1014-3006GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 300 x 32 x 1,6 8 3,2 Symbol Bricks Symbol Wood Nail    
Rivningsarbete, trä med spik, armerad lättbetong.

1014-4306GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 430 x 32 x 1,6 8 3,2 Symbol Bricks Symbol Wood Nail
Rivningsarbete, trä med spik, armerad lättbetong.

1015-2206GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
225 x 22 x 1,6 6 4,2 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Rivningsarbete, trä med spik, snabba snitt.

1015-2210GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
225 x 22 x 1,6 10 2,5 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Rivningsarbete, trä med spik, raka snitt i metall; rör och solida material med godstjocklek över 6 mm.

1015-3006GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 22 x 1,6 6 4,2 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Rivningsarbete, trä med spik, snabba snitt.

1015-3010GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 22 x 1,6 10 2,5 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Rivningsarbete, trä med spik, raka snitt i metall; rör och solida material med godstjocklek över 6 mm.

1016-1588GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
150 x 19 x 1,3 8/12 2,1/3,2 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Rak effektiv sågning i metall; rör och solida material med godstjocklek över 6 mm. Trä med spik.

1016-2088GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
200 x 19 x 1,3 8/12 2,1/3,2 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Rak effektiv sågning i metall; rör och solida material med godstjocklek över 6 mm. Trä med spik.

1016-3088GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack
50-pack
300 x 19 x 1,3 8/12 2,1/3,2 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Metall; rör och solida material med gods-
tjocklek över 6 mm. Trä med spik.

1020-2090GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
50-pack 200 x 19 x 0,9 10/14 1,8/2,5 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Renovering av träpallar etc. Trä och spik.

1020-2390GMFörpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
50-pack 230 x 19 x 0,9 10/14 1,8/2,5 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Renovering av träpallar etc. Trä och spik.