Sticksågblad 1/4" Universalfäste

Sticksågblad 1/4" Universalfäste


G-MAN sticksågblad
är anpassade för en mängd olika användningsområden:

Verktygsstålsblad med slipade skränkta tänder
Ger en snabba avverkning. Bladen är avsedda för kapning av trä och plast.

Verktygsstålsblad med slipade tänder och konisk rygg

Används vid behov av exakta och rena snitt i trä och plast.

Bi-metallblad

Finns för sågning i metaller, rör, plåt, profiler etc samt för sågning i trä, även med spik.

Hårdmetallbelagda blad
Avsedda för slitande material som kakel, gips, glasfiber, eternit, tegel, leca mm.

2022-0725GMVerktygsstål, slipade tänder, konisk rygg

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,5 10 2,5 Symbol Board Symbol Plastic
Fina snitt i trä, plywood, spånskivor och plast.

2022-0740GMVerktygsstål, slipade tänder, konisk rygg

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,5 6 4,0 Symbol Wood Symbol Plastic
Snabba fina snitt i trä, plywood, spånskivor och plast.

2022-0799GMVerktygsstål, slipade tänder, konisk rygg

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,5 10 2,5 Symbol Board 
Fina snitt i trälaminat, bänkskivor etc. Bladet har omvänd tandning för att undvika flisning på ovansidan av materialet.

2035-0512GMBi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 50 x 8 x 1,0 21 1,2 Symbol Metal 
Fina snitt i metallprofiler och plåt med godstjocklek mindre än 4 mm.

2039-0502GMHårdmetallbelagd


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 55 x 8 x 1,0 Hårdmetallkross

Symbol Tiles 
Kakel, klinkers, glas.