Bågsågblad

Bågsågblad

Sågblad Standardsortiment (H = tandspetshärdat)
tum 12 15 16 18 20 21 24 28 30 32 36 39 42
mm 300 380 400 450 500 530 610 710 760 810 915 990 1065
G5H X X X
G10H X X  X X X X X
G40H X X X X X X X
G30SH X X X X X X X
G30BH X X X X X X
G50 X
G60 X

G5H

 

Extra fintandad, specialskränkt tak tandform för torrt virke.
Artikelkod St/frp Längd
G5H 10 12" - 300 mm
G5H 10 15" - 380 mm
G5H 10 16" - 400 mm
G5H 10 18" - 450 mm
G5H 10 21" - 530 mm
G5H 10 24" - 610 mm

G10H

 

Findtandat, rak tandform för torrt virke.
Artikelkod St/frp Längd
G10H 10 12" - 300 mm
G10H 10 21" - 530 mm
G10H 10 24" - 610 mm
G10H 10 30" - 760 mm

G40H

 

Grovtandat, rak tandform för torrt virke.
Artikelkod St/frp Längd
G40H 10 24" - 610 mm
G40H 10 28" - 710 mm
G40H 10 30" - 760 mm
G40H 10 32" - 810 mm
G40H 10 36" - 915 mm
G40H 10 39" - 990 mm
G40H 10 42" - 1065 mm

G30SH

 

Fintandad, hyveltandad för rått, färskt virke.
Artikelkod St/frp Längd
G30SH 10 12" - 300 mm
G30SH 10 15" - 380 mm
G30SH 10 16" - 400 mm
G30SH 10 18" - 450 mm
G30SH 10 20" - 500 mm
G30SH 10 21" - 530 mm
G30SH 10 24" - 610 mm

G30BH

 

Grovtandat, hyveltandat för rått, färskt virke.
Artikelkod St/frp Längd
G30BH 10 28" - 710 mm
G30BH 10 30" - 760 mm
G30BH 10 32" - 810 mm
G30BH 10 36" - 915 mm
G30BH 10 39" - 990 mm
G30BH 10 42" - 1065 mm

G50H

Köttsågblad. Låglegerat
Artikelkod St/frp Längd
G50H 10 21" - 530 mm

G60H

Spiroblad. Extra fintandat, 32 tänder per tum, för sågning i tunn plåt, rör och dylikt.
Artikelkod St/frp Längd
G60H 10 24" - 610 mm